โฆษณาตัวใหม่ของ Iphone 6

หลังจากที่สมาร์ทโฟนได้รับการตอบรับจากผู้คนเป็นอย่างดี ไหนจะล่าสุดที่มีข่าวว่าหุ้นของ Apple